Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Endelig dagsorden til generalforsamling 2017

Indkaldelse til generalforsamling i IC Aalborg

Mødelokalet på Skydebanevej 1, 9000 Aalborg
Dato: 22.03.2017, kl. 19.00

ENDELIG DAGSORDEN

$11.      Valg af ordstyrer

$12.      Valg af referent

$13.      Valg af stemmetællere

$14.      Formandens beretning

$15.      Kassereren fremlægger regnskab og budget til godkendelse

$16.      Kontingent for det kommende år forelægges til godkendelse

$17.      Pause

8.   Indkomne emner

Forslag til vedtægtsændring:
§9. Generalforsamling
Stk. 1
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Stk. 2
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udløbet af marts måned hvert år.
Stk. 3
Ordinær- og ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 1 måneds varsel via mail og
offentliggøres på foreningens hjemmeside. Ved indkaldelse skal regnskab (ordinær
generalforsamling) og foreløbig dagsorden offentliggøres.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, bestyrelsen anser det fornødent, eller når mindst
1/3 af klubbens medlemmer skriftligt indsender begæring derom til bestyrelsen sammen med punkter
til dagsorden.

ændres til

§9. Generalforsamling
Stk. 1
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Stk. 2
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udløbet af marts måned hvert år.
Stk. 3
Ordinær- og ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 1 måneds varsel på IC Aalborgs lukkede Facebook-gruppe og
offentliggøres på foreningens hjemmeside. De medlemmer der evt. ikke er på Facebook modtager en mail med indkaldelsen.Ved indkaldelse skal regnskab (ordinær
generalforsamling) og foreløbig dagsorden offentliggøres.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, bestyrelsen anser det fornødent, eller når mindst
1/3 af klubbens medlemmer skriftligt indsender begæring derom til bestyrelsen sammen med punkter
til dagsorden.$19.      Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

$110.  Kasserer for 2-årig periode – Pernille genopstiller ikke

$111.  Bestyrelsesmedlem for 2-årig periode – Ditte genopstiller

$112.  Bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode – Kristian genopstiller

$11.      suppleant for 1-årig periode

    1. suppleant for 1-årig periode

$113.  Valg af revisor

$114.  Eventuelt

IC-Aalborg-til-forsiden

I kalenderen...

JavaScript rapporterede enten en fatal fejl eller kører ikke.

Medlems Login